Aksaray’da İslami Hareket ruhunu temsil edecek ve hareketin sesi olacak bir yapının olmaması nedeniyle tüm dünyada Müslümanlar tarafından gerçekleştirilen “Kudüs Günü” Aksaray da ilk kez AKSA-DER tarafından düzenlenmiştir.

2014_Dünya_Kudüs_Günü_1

Ümmetin en önde gelen davası ve kavgası olan Kudüs Günü her ramazan ayının son Cumasında tertip edilen etkinliklerle Müslüman halka Kudüs sorumluluğu hatırlatılır ve bu ruhun diri olması sağlanır.

Aksaray Ulu Camii Önünde Aksa-Der tarafından düzenlenen Dünya Kudüs Günü buluşması Kuran’ı Kerim tilavetiyle başladı. Aksa-Der Basın açıklamasının ardından Peygamber Sevdalıları Platformu adına halka hitabet İlahiyatçı Nezir TUNÇ Hoca bir konuşma yaparak şu sözlere yer verdi; “ Değerli Müslümanlar, Aksaray’da il kez gerçekleştiriliyor olsa da, İslam Âleminde tam 36 yıldır Ramazan ayının son cuması “Dünya Kudüs Günü” olarak kutlanmaktadır. Kudüs, Yahudilikte, Hristiyanlıkta ve İslam’da çok büyük önem arz etmektedir. Kudüs her üç din içinde kutsal bir mekândır. Milattan önce Hz Süleyman’ın inşa ettiği mescidin şu anda ki bir bölüm kalıntısı olan “Ağlama Duvarı” Yahudiler için önemlidir ve kutsal kabul edilir. Yine Kudüs’te Hz. Meryem’in mezarı bulunduğu için ve Hz. İsa’nın çarmıha gerildiği yer olması hasebiyle Hristiyanlar için önemlidir.

Müslümanlar için Kudüs çok önemlidir, çünkü Müslümanların ilk kıblesi olan Mescidi Aksa Kudüs’tedir, Hz Muhammedin Miraç’a yükseldiği yer yine Kudüs’tür ve şu anda Yahudilerin ve Siyonistlerin zulmüne maruz kalmaktadır.

2014_Dünya_Kudüs_Günü_2

Yahudilere gönderilen bütün Peygamberlere Yahudiler ihanet etmişlerdir. Kur’an-ı Kerime baktığımızda birçok peygamber Yahudilere inmiştir, Yahudiler bu Peygamberlerin bir kısmını katletmişler, bir kısmını darağaçlarına çekmişler, bir kısmını testerelerle kesmişler ve bir çoğuna tuzaklar kurmuşlardır.

Tarih Yahudilerin ihanetleriyle doludur, Hz Musa Yahudileri firavunun zulmünden kurtardığı halde Hz Musa’ya ve kardeşi Harun’a ihanet ettiler.

2014_Dünya_Kudüs_Günü_3

Peygamberimiz Hz Muhammed Medine’ye hicret ettiğinde üç tane Yahudi kabilesi vardı ve bunlardan bir tanesi de Beni Kaynuka kabilesiydi, işte bu kabileden biri Müslüman bir hanımın başörtüsüne el uzatmışlar ve Müslümanlara ihanetin bedeli olarak Medine’den sürülmüşlerdir. Beni Kurayza kabilesi verdikleri söze sadık kalmamışlar ve peygambere ihanet ettikleri için Medine’den sürülmüşlerdir.

Yani Yahudi Siyonistlerin tarihi kalleşlik ve ihanetlerle, zulümlerle doludur.

2014_Dünya_Kudüs_Günü_4

Miladi 638 yılında ilk kez Hz Ömer Kudüs ü Yahudilerden arındırarak fethetmiştir. Bu arada Yahudiler boş durmamış yeniden fitne fesat çıkararak Müslümanları bir birine düşürmüşler ve neticesinde tekrar Kudüs’e sahip olmuşlardır. Ve Hz. Ömer’den tam 500 yıl sonra İslam Komutanı Selahaddin Eyyubi tarafından Kudüs tekrar fethedilmiş barış, huzur ve kardeşlik yeniden sağlanmıştır.

Şunu çok iyi bilmemiz gerekiyor ki, Kudüs ne zaman ki Müslümanların himayesinden çıkmış ise yeryüzü kan ve gözyaşı hâkim olmuş, zulüm iktidar olmuştur.

2014_Dünya_Kudüs_Günü_4

2014_Dünya_Kudüs_Günü_5

2014_Dünya_Kudüs_Günü_6

 

Ama ne zaman ki Müslümanlar Kudüs’ün sahibi olmuşlarsa işte o zaman hem Ortadoğu’da ve birçok bölgede adalet, huzur ve barış egemen olmuştur.” dedi.

2014_Dünya_Kudüs_Günü_7

Nezir Tunç Hoca konuşmalarının sonunda Ümmetin birliği ve Kudüsün Kurtuluşu için dua etti. Dua dan sonra program sona erdi.